Beeidigte Übersetzerin und Dolmetscherin — Urkunde des Justizministers

Izabela Kosmulska, Urkundennummer: TP/908/05

Die Urkunde des Justizministers bescheinigt die Vereidigung des beeidigten Übersetzers und Dolmetschers.

Urkunde des Justizministers - Bescheinigung der Beeidigung des Übersetzers - Izabela Kosmulska, beeidigte Übersetzerin und Dolmetscherin für Deutsch und Polnisch

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 26.06.2006

DO-V-0191-144/05


ZAŚWIADCZENIENa podstawie art. 217 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadcza się, że Pani

Izabela Kosmulska
tłumacz przysięgły języka niemieckiego

została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości z dniem 23 czerwca 2005 r. pod numerem TP/908/05.